Sunday, July 31, 2011

1MALAYSIA!!!!!!!!!!!!

Gagasan 1Malaysia merupakan konsep unik yang perlu diterima oleh semua pihak di negara sebagai lambang komitmen dan usaha oleh rakyat demi mencpai yang terbaik untuk negara. Perdana Menteri berkata ia sangat berbeza dengan konsep satu negara yang diamalkan di negara lain yang mengutamakan keadilan sosial buat semua kaum dan penduduknya. simbol 1Malaysia merupakan jenama hebat yang perlu disayangi oleh rakyat. simbol itu sangat unik kerana menggunakan nombor satu yang dimasukkan dengan bendera Malaysia.

Bagi menyemarakkan lagi kempen gagasan 1Malaysia kerajaan perlu memperbanyakkan aktiviti yang boleh melibatkan pelbagai kaum seperti kebudayaan dan permainan untuk dilaksanakan disetiap peringkat masyarakat 1Malaysia. Pemimpin perlu turun padang melihat sendiri permasalahan rakyat setiap kaum tanpa mementingkan status pemimpin itu sendiri. Dengan itu semua agensi kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih daripada sekarang dalam mewujudkan perpaduan kaum.


Dunia kian berubah

Perubahan melingkari

Melaksana hasrat hati

Kejayaan terbukti

Dunia yang megah

Dengan misi yang gagah

Kerana perpaduan

Kita masih bersama

Kita satu bangsa, Kita satu Negara

Kita satu matlamat, oooo

Kita satu bangsa, satu Negara

Kita satu Malaysia

Bermulanya sekarang

Perjalanan dilaksana

Seia sekata sehati dan sejiwa

Membina masa hadapan

Menuju kejayaan

Kita semua rakyat Malaysia

Harmoni, saling menghormati

Kita satu bangsa, Kita satu Negara

Kita satu matlamat, oooo

Kita satu bangsa, satu Negara

Kita satu Malaysia

No comments:

MSTAR ONLINE

https://www.mstar.com.my/lokal/viral/2019/06/30/rumah-untuk-ibu